Prekariaatin voima -seminaarin 3. kerta

HUOM! Seminaari on tällä kertaa SUNNUNTAINA 17.11. klo 13-17 Huuto-galleriassa Jätkäsaari 2, os. Tyynenmerenkatu 6

Seminaarin 3. kerran ohjelma

  1. Jussi Vähämäki alustaa aiheesta ”Mitä ’järjestäytyminen’ voisi tarkoittaa?”
  2. Organisaatio ”kyborgisena”, erilaisten organisaationa; keskustelua Donna Harawayn ”Kyborgi-manifestista”, joka käsittelee sosialistisen feminismin organisaatiomuotoja. Alustus aiheesta
  3. Käsitellään esimerkkejä kiinnostavista järjestäytymisen tavoista nykyisissä yhteiskunnallisissa liikkeissä
  4. Miten kamppailla tässä ja nyt? 

Tervetuloa!

Advertisement

Prekariaatin voima -seminaarin 2. kerta

2. kerta: Lauantai 2.11.2013 klo 13-17, Galleria Oksasenkatu 11, Oksasenkatu 11 (suomeksi)
Toisen kerran ohjelma ja tekstit joista alustetaan ja keskustellaan: (ks. blogi)

Precarias a la deriva: hoivaajien kapina, osuus ”Keskusteluja”, Markus alustaa tästä varsin pitkästä osuudesta. muut voivat halutessaan tutustua kirjan osuuteen s. 1-50.

http://www.totuusradio.fi/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Precarias-a-la-deriva-Hoivaajien-kapina.pdf
M. Lazzarato: La fabrique de l’homme endetté, osuudet ”Avertissement”, sekä 1. luku ”La dette comme fondement du social”, Aino ja Jaakko alustavat

http://www.mediafire.com/view/?wuem0o5mm38y1y9

S. Mezzadra: Oikeus paeta, http://megafoni.kulma.net/index.php?art=234, Joel alustaa

Oheismateriaalia Prekariaatin voima -seminaarin 1. kerralle

Prekariaatin voima -seminaarin osallistujat voivat halutessaan tutustua aihepiiriä käsittelevään tekstiin, jonka teemoja alustukset tulevat osin käsittelemään. Teksti käsittelee kaupunkitilaa ja kaupungissa elämisen materiaalisia ja henkisiä edellytyksiä koskevien kamppailujen keskeisyyttä prekaareille työläisille.

Prekariaatin voima_metropoli

 

 

Seminaari: Prekariaatin voima

Prekariaatin voima

Seminaari

Autonominen opisto

loka-marraskuu, 2013

Prekariaatin voima? on seminaari joka käsittelee prekaarien työläisten kamppailuja ja organisoitumisen tapoja. Minkälaiset kamppailut ovat nykyisin keskeisiä yhteiskunnallisen muutoksen ja ihmisten elämän parantamisen kannalta? Entä millaisia ovat ne organisaatiomuodot joita näissä kamppailuissa syntyy?

Nykyajan prekaarin työläisen ongelma on usein, että perinteinen lakko ei toimi. Joko lakkoon ei voida mennä, koska projektityö vain jäisi tehtäväksi myöhemmin, hoivattavat joutuisivat heitteille tai työn keskeyttäminen merkitsisi elämän ja ajattelun keskeyttämistä. Tai sitten lakosta ei ole mitään apua, koska se ei tuota pääomalle sellaista vahinkoa, että sen avulla voitaisiin saavuttaa minkäänlaisia voittoja.

Vanha sosialistinen työväenliike on nykyisin keskittynyt puolustamaan “saavutettuja etuja” ja käytännössä vahvistamaan hierarkioita eri työntekijäryhmien välillä, siis pikemminkin hajottamaan kuin vahvistamaan työläisten solidaarisuutta. Sen ainoaksi sisällöksi on jäänyt “oman tai omaisuuden” puolustaminen, pyrkimys päästä osaksi luokkaherruudesta sen sijaan, että pyrittäisiin kaiken luokkaherruuden lakkauttamiseen. Ylpeys työläisyyden voimasta maailman rakentajina on muuttunut kaunamieliseksi “työnteon” ylpeydeksi ja toisen palveluksessa tehtävän alistetun työn glorifioinniksi.

Kuitenkin selvemmin kuin koskaan ennen työn ylistäminen ja työväen politiikan rakentaminen sosialistisen työmoraalin perustalle näyttää kääntyvän prekaarin työväen alistamiseksi. Työ ei takaa varmaa tuloa eikä “asemaa yhteiskunnassa” vaan tuottaa niin henkistä kuin fyysistä uupumusta. Siksi keskeistä olisi löytää uudelleen vallankumouksellisen työväenliikkeen poliittinen mielikuvitus: työväen autonomian, pääoman eduista tai “kilpailukyvystä” piittaamattomien kamppailujen, työn ja tuotannon radikaalin uudelleenjärjestämisen perspektiivi.

Seminaarin rakenne:

Seminaari järjestetään neljä kertaa loka-marraskuun aikana syksyllä 2013. Ensimmäiset kolme kertaa ovat suomenkielisiä, viimeisen kerran kieli on englanti.

Kullakin seminaarikerralla tullaan kuulemaan 2-3 lyhyttä alustusta, joiden jälkeen on varattu runsaasti aikaa keskustelulle. Kaikkia alustajia ei ole vielä päätetty, joten osallistujien toivotaan myös ehdottavan omia aiheitaan tai tarjoutumaan alustamaan jostakin yhdessä sovitusta seminaarin teemaan liittyvästä aiheesta.

Seminaarin ajankohdat ja teemat:

1. Lauantai 19.10.2013 klo 13-17, kokoustila Seppele, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11, 1. kerros (suomeksi)

Teemojen esittely: prekariaatin kamppailut, prekariaatin ja proletariaatin suhde – minkälaiset kamppailut ovat nyt keskeisiä prekaarien työläisten elämän kannalta? Millaisia uusia työtaisteluita viime vuosikymmeninä on syntynyt? Minkälaisia ongelmia niissä on kohdattu? Onko vanhasta työväenliikkeestä tai sen järjestäytymismuodoista enää mitään hyötyä? Seminaarin kokoonkutsujat alustavat teemaan liittyvistä aiheista.

2. Lauantai 2.11.2013 klo 13-17, Galleria Oksasenkatu 11, Oksasenkatu 11 (suomeksi)

Prekariaatin tekninen ja poliittinen luokkakokoonpano: eli mitä ovat keskeiset uudet työläishahmot ja millaisia heidän jokapäiväiset näkymättömät kamppailunsa?

3. Sunnuntai 17.11.2013 klo 13-17, Galleria Huuto Jätkäsaari 2, Tyynenmerenkatu 6 (suomeksi)

Järjestäytymisen tavat ja muodot.

4. Lauantai 30.11.2013 klo 13-17, Galleria Huuto Jätkäsaari 2, Tyynenmerenkatu 6 (englanniksi)

Symbolisen ja suoran toiminnan suhde. Paikalla vierailevia alustajia. Keskustelu tullaan käymään englanniksi.

tervetuloa!

koollekutsujat: Aino, Eetu, Jaakko ja Markus

The Power of the Precariat

Seminar

Autonominen opisto

October-November, 2013

The power of the precariat is a seminar which deals with the struggles and modes of organization of precarious workers. What are central struggles today in the view of the societal change and improvement of human life? And what kind of modes of organization are born in these struggles?

The problem of the contemporary precarious worker is often that the strike, traditional form of struggle is not functional anymore. Either it is not possible to go on strike, because project based labour would just remain to be finished later, the ones that need care would be abandoned or the interruption of work would mean the interruption of life and thinking. Or then the strike would not help at all, because it does not produce enough damage to capital for it to accomplish any substantial victories.

The old socialistic labour movement is today focused on defending “already attained benefits” and practically strengthening the hierarchy between different groups of workers – practically dissolving instead of reinforcing the solidarity between workers. Its only content has become to defend what is owned or property, the attempt to be part of class domination instead of trying to abolish all class domination. The pride of the power of the working class as the builder of this world has changed into a bitter pride over “laboring” and glorification of oppressed work done under someone else.

However, it is more evident than ever that the glorification of work and the building of politics of the working class on the basis of socialist work ethics seems to be resulting to the exploitation of the precarious work force. Work does not guarantee steady income or a position in society, instead it produces mental and physical exhaustion. Because of this it would be essential to find again the political imagination of the revolutionary working class movement:  the perspective of radical reorganization of the autonomy of the workers, the struggles, work and production that are indifferent to the interests or competitiveness of capital.

The Structure of the seminar:

The seminar will take place four times in October and November 2013. First three sessions will be held in Finnish, and the forth session in English.

In each session there will be two or three short presentations and afterwards there is time reserved for discussions. We hope for the participants to suggest their own subjects or to offer to make presentations themselves from some subject that fits the theme of the seminar.

Times and themes of the sessions:

1. Saturday 19.10.2013 13-17, Seminar room Seppele, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11, first floor  (in Finnish)

The introduction to the themes: the struggles of the precariat, the relationship between the precariat and the proletariat – what kind of struggles are essential today for the precarious workers? What kind of new forms of industrial action has been born in last decades?

Is there anything to be gained from the old labor movement or its modes of organization? The initiators of the seminar will give presentations from the subjects relating to the themes.

2. Saturday 2.11.2013 13-17, Galleria Oksasenkatu 11, Oksasenkatu 11 (in Finnish)

The technical and political class composition of the precariat: what are the central worker figures and what are their invisible everyday struggles like?

3. Sunday 17.11.2013 13-17, Galleria Huuto Jätkäsaari 2, Tyynenmerenkatu 6 (in Finnish)

The ways and modes of organization.

4. Saturday 30.11.2013 13-17, Galleria Huuto Jätkäsaari 2, Tyynenmerenkatu 6 (in English)

The relationship between symbolic and direct action. Invited speakers will give presentations. The discussion will be in English.

Finanssikapitalismin kriisi -seminaari jatkuu 21.4.

Finanssikapitalismin kriisi -seminaari jatkuu sunnuntaina 21.4 klo 17
Kupolissa (Uuden yo-talon B-rappu, 7. krs).

Aiheena on tällä kertaa finanssimarkkinoiden logiikka. Keskustelun pohjaksi
luetaan seuraavat tekstit:

André Orlean: ”The Self-Referential Hypothesis in Finance”,
www.parisschoolofeconomics.com/orlean-andre/depot/publi/CHA2005tSELF.pdf

John Maynard Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money,
Chapter 12, ”The State of Long-Term Expectation”,
http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/ch12.htm

Tervetuloa!

Finanssikapitalismin kriisi -seminaari jatkuu 7.4.

Finanssikapitalismin kriisi -seminaari jatkuu sunnuntaina 7.4. klo 18 Kupolissa (Uuden yo-talon b-rappu, 7.krs)

Aiheena on raha finanssikapitalismille keskeisenä valtasuhteena.

Luetaan seuraavat tekstit:

-Gilles Deleuze & Felix Guattari: Anti-Oidipus, luvun 3. osuus 9 (”Sivistynyt kapitalistinen kone”). Suomennoksesta on ilmestynyt korjattu laitos Tutkijaliitolta vuonna 2011. Kirjan englanninkielisen käännöksen löytää helposti pdf-tiedostona.

– Michel Aglietta: Money: Matter of Credit and Trust

http://www.univ-orleans.fr/deg/GDRecomofi/Activ/doclyon/aglietta.pdf

Tervetuloa!

Finanssikapitalismin kriisi ja taloustieteen uudistaminen -seminaari jatkuu sunnuntaina 24.3.

Uuden Ylioppilastalon Kupolissa (Mannerheimintie 5 B 7. krs.) klo 17 (HUOMAA aikaistunut aloitus).

Tällä kertaa käsitellään rahan antropologiaa ja sosiologiaa.

David Graeber: Debt: The first five thousand years (artikkeli)
http://www.eurozine.com/articles/2009-08-20-graeber-en.html

What We Owe to Each Other
An Interview with David Graeber
http://www.bostonreview.net/BR37.1/david_graeber_debt_economics_occupy_wall_street.php
http://www.bostonreview.net/BR37.1/david_graeber_debt_economics_occupy_wall_street_part2.php

The ontology of money
Geoffrey Ingham
http://www.twill.info/issues/twill-14/downloads/the_ontology_of_money_Ingham.pdf

Lisämateriaalia:

Arvostelu Graeberin kirjasta
Forgive us our debts, Benjamin Kunkel
http://www.lrb.co.uk/v34/n09/benjamin-kunkel/forgive-us-our-debts

Inghamin artikkeli, jossa perustelee teoriaansa suhteessa muihin rahateorioihin
Capitalism, money and banking: a critique of recent historical sociology.
Ingham, Geoffrey
British Journal of Sociology; Mar1999, Vol. 50 Issue 1, p76-96
https://www.dropbox.com/sh/qexzam6o5ib7beh/WqbjStyDqm

Finanssikapitalismin kriisi ja taloustieteen uudistaminen -seminaari jatkuu sunnuntaina 10.3.

Uuden Ylioppilastalon Kupolissa (Mannerheimintie 5 B 7. krs.) klo 18.

Tällä kertaa käsitellään
Yanis Varoufakisin ja Stuart Hollandin
A Modest Proposal for Resolving the Eurozone Crisis, Version 3.0

Click to access modest-proposal-3-0-may-2012-without-rebalancing-mechanism.pdf

Michel Aglietta, The European Vortex. New Left Review 75, May/June 2012.
https://www.dropbox.com/sh/qexzam6o5ib7beh/WqbjStyDqm?m

Money, L. Randall Wray Levy Economics Institute of Bard College

Click to access wp_647.pdf

(Huomaa että toinen ja kolmas teksti ovat uusia. Tämä on kerran lopullinen ohjelma)

Finanssikapitalismin kriisi ja taloustieteen uudistaminen-seminaari jatkuu perjantaina 22.2.

Uuden Ylioppilastalon Kupolissa (Mannerheimintie 5 B, 7. krs.), klo 18

Tällä kertaa keskustellaan Holapan ja Ahokkaan tekstistä ”Euroalueen velkakriisi: syyt, seuraukset ja ratkaisut”
http://rahajatalous.wordpress.com/2011/02/08/euroalueen-velkakriisi-syyt-seuraukset-ja-ratkaisut/

Ja Papadimitrioun, Wrayn ja Nersisyanin tekstistä ”Endgame for the euro? Without major restructuring, the eurozone is doomed”.

Click to access ppb_113.pdf

Seminaari kokoontuu samassa paikassa myös sunnuntaina 10.3. klo 18, ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin.

Siirtolaisuus, rajat, vastarinta -seminaari: turvapaikkajärjestelmä. Pe15.2. klo 17.30

Autonomisen opiston Siirtolaisuus, rajat, vastarinta -seminaarin seuraava kerta perjantaina 15.2. klo 17.30 pääkirjastossa Kaisa-talossa, huone 4005. Aiheena turvapaikkajärjestelmän ongelmat, erityisesti lainsäädännön ja käytäntöjen suhteen.
Lue loppuun